12 ноября 2017 21:00
4845
Поделиться в:
 

Курмангазы Джумакадыров написал письмо своему сыну - Темиру Джумакадырову. Об этом сообщил генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков.

"Навестил родителей своего друга Темира, который погиб 7 октября 2017 года. Отец Темира написал ему письмо", - сообщил Карыпбеков в социальных сетях.

В частности, в письме Курмангазы в стихах на кыргызском языке передает свою  невыносимую боль, тоску по сыну. 

 

"Элинин кызматында жүрүп
каргашалуу кырсыктан
курман болгон уулум
Темир Жумакадыровго

Темириме...
Качандыр бир мен жаныңа барамын,
Кайта келгис жалгыз жолдон тосуп ал.
Жүрөгүмдүн сагынычы жазылаар,
Сага айтаар түгөнбөгөн сөзүм бар.

Аалам ээси чакырган соң күтүүсүз,
Жашоом өтө кайгы менен сени эстеп.
Бала чактай жүрсөң керек жанында,
Чоң атаңа, чоң энеңе эркелеп.

Биз көрбөгөн мейкиндикте жүрөсүң,
Бейиш бакта, анда гүлдөр ачылат.
Үй-бүлөлүк күлүп түшкөн сүрөттөн,
Карегиңден өмүр оту чачылат.

Өзөк өртү туталантат кайрадан,
Баса турган, суута турган дарман жок.
Кайрат бергин деп суранам кудайдан,
Андан башка аргам да жок, арман көп.

Жер айланып, күндөр өтөт саналып,
Күндө жаңы кубаныч, өкүт жаралып.
Жылдар өтсө дарылайт дейт адамды,
Бирок кайгы кетпейт окшойт карарып.

Карамолдо “Көкөй кести” күүсүнүн,
Кайрыктары сезимимди сыздатат.
Качандыр бир күүгө салган күйүтү,
Комуз тили жүрөгүмдү ыйлатат.

Кулунусуң Ысык-Көлдүн элинин,
Туулуп өскөн Чолпон-Ата жеринин.
Баяныңда сыймык менен айтучусуң,
Чоң атаңдан таржымалын тегиңдин.

Неберемдин улусу деп кубанып,
Чоң энең да сени бөлөп бешикке.
Өмүр бер деп теңиримден суранып,
Эмгегинин жемиштерин теришке.

Бул дүйнөнүн түзүлүшүн айкындап,
Билгиң келип аалам кандай экенин.
Бала чакта умтулгансың акылга,
Келсе керек сүтү менен эненин.

Мезгил, сени сүйлөшүүгө чакырдым,
Кайда болсо дүйнө кезип барайын.
Токтоп турчу, артка кайтчы убакыт,
Мен баламды аман сактап калайын.

Мезгил бирок алды көздөй шашылат,
Ат чапкандай камчы менен сабалап.
Өтүнүчүм кала берди угулбай,
Дарбазасын бизди күтпөй жаап алат.

Качандыр бир мен жаныңа барамын,
Кайта келгис жалгыз жолдон тосуп ал.
Жүрөгүмдүн сагынычын жазаармын,
Сага айтаар түгөнбөгөн сөзүм бар.

Атаң Курмангазы Жумакадыр уулу", - написал Курмангазы Джумакадыров.

 

 

Ссылка: http://barometr.kg/content8552